Trang

19 tháng 2, 2013

TRẢ LỜI VỀ LY DỊPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 23: TRẢ LỜI VỀ LY DỊ  (Mt 19, 4-7)

Ban đầu Thiên Chúa tạo nguồn cơn
Có nữ cùng nam chẳng lẻ đơn
Được hiệp vợ chồng – chung họa phước
Phải lìa cha mẹ - kết vuông tròn
Một xương một thịt hai thân thể
Hai ý hai suy một trí hồn
Chúa đã kết giao câu gắn bó
Loài người đâu phép được ly hôn.
Bùi Nghiệp

HỌA 23:  KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY 
   
E -Va Chúa dựng giải sầu cơn
Nhằm giúp A- Đam hết chiếc đơn
Sinh cháu sinh con, hoa mãi thắm
Cộng lao cộng khổ, trái luôn tròn
Song hành sánh bước toàn tâm ý
Kết hợp bên nhau cả xác hồn
Bí tích thành đôi dây nối kết
Nào ai được phép tự phân hôn .          
Thinh Không

 HỌA 23: ĐÔI LỨA

Tựa đũa một đôi có cớ cơn
Như giầy như dép chẳng cô đơn
Giao hòa nắn nót cong thành thẳng
Nương tựa bồi tô méo hóa tròn
Cây nọ liền cành đâm lộc lá
Chim kia sát cánh hợp tâm hồn
Chúa Trời liên kết hai thân thể
Nhân thế nào đâu dám tách hôn.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: