Trang

19 tháng 2, 2013

BÁU THẠCHPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 25: BÁU THẠCH  (Mt.12,45-46)

Người kia giàu có, nghiệp thương gia
Chuyên kiếm lùng buôn những ngọc ngà 
Săn được hạt châu hàng hiếm quý
Nhận ra viên ngọc ánh kiêu sa
Gia tài  trí chóng tay mau bán
Vật quý lòng khao dạ khát mua
Chẳng khác Nước Trời như loại ấy
Hãy mau tìm kiếm chớ lơ là.
Thinh Không

 HỌA 25: BUÔN NGỌC

Thương lái sang giầu đại phú gia
Rời buông chăn ấm chốn cung ngà
Thắt lưng buộc bụng tìm ngân hiếm
Ngậm ngải tìm trầm kiếm quý sa
Thấy được: gia tài cam bụng bán
Tìm rồi: xuất vốn quyết tâm mua
Nước Trời quý hiếm như viên ngọc
Nhất định thu gom, rõ thật là!...
Bóng Tà Dương

HỌA 25: NƯỚC TRỜI NÚI NGỌC

Lòng muốn thêm hơn, những đại gia
Kim cương ngọc hiếm qúy như ngà
Siêng năng mẫn cán luôn kiên vững
Vất vả chuyên cần chớ ngã sa
Chờ đợi  khát khao thu tích trữ
Kiếm tìm nung nấu cất công mua
Nước Trời núi ngọc Thiên Đường đó !
Khổ cực nay, mai  rất  sướng là...
Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: